O nas

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English nr PL017

Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym  Cambridge Assessment English nr PL017 działającym w Opolu i na terenie województwa opolskiego.

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania najbardziej popularnych egzaminów Cambridge English, potwierdzających znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Egzaminy Cambridge English dedykujemy osobom w różnym wieku i profesji. Są wśród nich egzaminy dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

Polecamy je szczególnie osobom planującym wyjazd za granicę, ambitnej młodzieży szkolnej ubiegającej się o podjęcie nauki w najlepszych gimnazjach i szkołach średnich oraz osobom marzącym o studiowaniu na renomowanych uczelniach w Polsce lub poza jej granicami. Oferujemy również przedsiębiorcom i pracownikom  współpracującym lub zamierzającym nawiązać kontakty z międzynarodowymi firmami, korporacjami, instytucjami, czy organizacjami i fundacjami.

Posiadanie certyfikatu Cambridge English to prestiżowe potwierdzenie Twojej znajomości angielskiego, ale nie tylko. Wiele mówi także, o tym jakim jesteś człowiekiem – ambitnym, pracowitym i zmierzającym wprost do sukcesu!

Wybierz egzamin odpowiadający Twoim potrzebom i aktualnemu poziomowi znajomości języka angielskiego.

Skorzystaj z naszej oferty kursów językowych. Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN przygotuje Cię skutecznie do egzaminu na każdym poziomie. Mamy kursy dla dzieci młodszych, dzieci starszych, młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów i osób dorosłych z zakresu języka ogólnego i języka biznesu.

Serdecznie zapraszamy!

Cambridge English O nas
Cambridge English O nas
Cambridge English O nas

Dlaczego Cambridge English?

Poziomy

Przygotowanie do egzaminu

Już od wielu lat Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN, w ramach organizowanych przez centrum kursów, przygotowuje swoich słuchaczy do egzaminów Cambridge English.

Dzieci i młodzież gimnazjalna uczestnicząc w naszych kursach standardowych, podczas zajęć szykowane są jednocześnie do egzaminów Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, B1 Preliminary. Natomiast licealiści, studenci i osoby dorosłe pragnące przygotować się do egzaminów B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, czy BEC zapisują się na kursy egzaminacyjne.

Programy nauczania wszystkich kursów przygotowujących do egzaminów obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo adekwatnie do poziomu zaawansowania i wieku słuchaczy. W trakcie zajęć słuchacze systematycznie rozwijają ponadto wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim.

Dużą uwagę przykładamy do tego, żeby nasi słuchacze poznali techniki zdawania egzaminu i nauczyli się jak skutecznie rozwiązywać poszczególne typy zadań egzaminacyjnych występujących w różnych ich częściach (pisemna i ustna). Słuchacze ćwiczą z nami rozwiązywanie testów, oswajają się z materiałami audio, poznają zasady pisania wypracowań, doskonalą swobodę wypowiedzi ustnych.

Jednym z elementów przygotowań do egzaminów Cambridge English jest także uczestnictwo w egzaminie próbnym.

Wszystkie nasze kursy prowadzą doświadczeni lektorzy, wśród których są również egzaminatorzy Cambridge Assessment English. Dzięki temu nasi słuchacze mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminu, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im podczas jego trwania.

Słuchaczom, którzy chcieliby przygotować się do wybranego przez siebie egzaminu we własnym tempie oferujemy zajęcia indywidualne.

Skuteczność organizowanych przez nas kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English w różnych grupach wiekowych najlepiej pokazuje duży odsetek osób zdających egzaminy z wysokimi ocenami.

UWAGA! Zapisanie się na kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge English nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin zewnętrzny. Ceny kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English nie obejmują opłaty za egzamin próbny i egzamin zewnętrzny.

Egzaminy próbne

Kandydatom, którzy czują się już odpowiednio przygotowani do wybranego przez siebie egzaminu Cambridge English, proponujemy uczestnictwo w egzaminie próbnym tzw. Mock Exam organizowanym przez Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN na kilka miesięcy przed docelowym egzaminem zewnętrznym.

Egzaminy próbne przeprowadzane są ściśle według regulaminu prawdziwych egzaminów Cambridge, dzięki czemu możemy sprawdzić czy jesteśmy już gotowi do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Pozwalają też przećwiczyć w praktyce techniki egzaminacyjne. Wraz z wynikami egzaminu próbnego otrzymujemy także informację o naszych mocnych stronach oraz wskazówki dotyczące elementów, nad którymi należałoby jeszcze popracować, żeby zaliczyć je na najwyższą ocenę.

Egzaminy próbne organizujemy zarówno dla uczestników naszych kursów jak i osób nie będących naszymi słuchaczami. Terminy egzaminów próbnych i opłaty za uczestnictwo w tych egzaminach dostępne są w naszym centrum.

Uczestnictwo w egzaminie próbnym możliwe jest po wcześniejszej rejestracji w naszym centrum i wniesieniu opłaty.

Switch The Language

    Facebook