Egzaminy

Oferowane przez nas egzaminy językowe Cambridge English są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie. Certyfikaty Cambridge English są obiektywnym i prestiżowym potwierdzeniem posiadanych umiejętności językowych.

Young Learners (YLE)  – egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Egzaminy Young Learners sprawdzają znajomość języka angielskiego  uczniów szkoły podstawowej na trzech poziomach zaawansowania: Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers. Testy sprawdzają znajomość zarówno mówionego jak i pisanego języka angielskiego, monitorując jednocześnie postęp dziecka w nauce języka i zachęcając je do dalszej do pracy nad nim.

Sprawdź z dzieckiem, ile potrafi – odwiedź stronę dla rodziców, dowiedz się więcej o egzaminach dla dzieci i pobierz atrakcyjne materiały do wspólnej nauki z dzieckiem

Pre A1 Starters
Pierwszy z trzech egzaminów Young Learners, sprawdzający rozwój umiejętności językowych dziecka oraz jego swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. W prosty i przyjemny sposób sprawdza cztery podstawowe umiejętności. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • nazwać kolory po angielsku
 • odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie
 • napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie
Struktura egzaminu Pre A1 Starters:
 • Czytanie i pisanie: 20 minut
 • Słuchanie: 20 minut
 • Mówienie: 3-5 minut

Wynik egzaminu  Pre A1 Starters
Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Dokumenty do pobrania:
Zmiany w formule egzaminu YLE Starters 2018

A1 Movers
Movers to drugi z kolei egzamin Young Learners. Jest kolejnym krokiem w monitorowaniu poczynionych przez dziecko postępów w nauce języka angielskiego, sprawdzając jego umiejętności w obszarze czterech podstawowych umiejętności językowych. W tym swobodę posługiwania się angielskim w prostych sytuacjach dnia codziennego. Zachęca do dalszej nauki języka i wzmacnia pewność siebie. Jest też pierwszym poważnym sukcesem w życiu! Przystępują do niego najczęściej dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim
 • wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie
 • odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu
Struktura egzaminu A1 Movers
 • Czytanie i pisanie: 30 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 5-7 minut
Wynik egzaminu  A1 Movers
Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania:

Zmiany w formule egzaminu A1 Movers 2018

Egzamin  A2 Flyers
Egzamin A2 Flyers jest ostatnim, a zarazem najbardziej zaawansowanym, spośród trzech egzaminów Young Learners. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko znakomicie radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zwykle przystępują do niego dzieci w wieku 9-12 lat, które w szkole uczą się angielskiego jako drugiego języka od około 2-3 lat i mają za sobą około 250 godzin nauki.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami
 • napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku
 • zadawać pytania i używać czasu przeszłego
Struktura egzaminu A2 Flyers
 • Czytanie i pisanie: 40 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 7-9 minut

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania:
Zmiany w formule egzaminu A2 Flyers 2018

A2 Key (KET)

Egzamin ten jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczególnie polecany osobom uczącym się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich umiejętności lub wyjeżdżających do pracy za granicę. Wiecej informacji

Dostępna jest także wersja dla młodzieży szkolnej 12-16 lat ( A2 Key for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: A2 Key, jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej. Wiecej informacji

Informacje o egzaminie A2 Key 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: do 10 minut
Dokumenty do pobrania:

B1 Preliminary

Egzamin ten poświadcza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, w pracy, w nauce i podróży oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi. Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Stanowi pierwszy krok do egzaminu B2 First. Więcej informacji

Dostępna jest również wersja dla młodzieży 12-16 lat (B1 Preliminary for Schools). Struktura egzaminu jest taka sama jak w przypadku B1 Preliminary, jedynie zastosowane słownictwo oraz tematyka zadań są dostosowane do wieku kandydatów. Więcej informacji

Informacje o egzaminie B1 Preliminary
 • egzamin dla osób o poziomie zaawanswania B1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów użytkowych, artykułów czy prostych instrukcji i ogłoszeń publicznych oraz umiejętność wyrażania prostych opinii na tematy życia codziennego
Struktura egzaminu:  
 • Pisanie i czytanie: 1 godzina 10 minut
 • Słuchanie: około 36 minut
 • Mówienie: 10-12 minut
 
Dokumenty do pobrania

B2 First(FCE)

Egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym wyższym (B2). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Zwalnia z lektoratów na niektórych uczelniach. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Dostępna jest też wersja dla młodzieży 12-16 lat  (B2 First for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu B2 First , jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie B2 First 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 15 minut
 • Pisanie: 1 godzina 20 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 14 minut
Dokumenty do pobrania
Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

C1 Advanced

Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1). Potwierdza umiejętność interakcji w sytuacjach złożonych i podczas rozmów na specjalistyczne tematy. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Umożliwia podjęcie studiów na niektórych uczelniach zagranicznych. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Informacje o egzaminie  C1 Advanced 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 15 minut
 Dokumenty do pobrania

Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

C2 Proficiency

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania (C2). Pokazuje, że potrafisz zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz i spontanicznie wypowiedzieć się niemal na każdy temat. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Rozpoznawany jest też przez większość uczelni zagranicznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie native-like i zwalnia z egzaminu wstępnego na te uczelnie. Honorowany jest przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Informacje o egzaminie C2 Proficiency 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy
 • egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania
 • egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów, egzamin sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 16 minut
Dokumenty do pobrania

International English Language Testing System (IELTS) – egzamin na każdym poziomie zaawansowania w sferze nauki i migracji

Egzamin ten jest najpopularniejszym na świecie testem języka angielskiego w celach nauki i migracji. Jest to pierwszy krok do zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. IELTS jest uniwersalnym testem dostępnym na każdym poziomie zaawansowania. Stopień trudności egzaminu wzrasta i w zależności od poziomu sprawności językowej kandydata, zdaje się go z odpowiednią dla jego sprawności punktacją.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie:
 • Egzamin IELTS jest powszechnie uznawany w celach rekrutacyjnych przez instytucje edukacyjne, pracodawców, a także organizacje wydające zezwolenia na wykonywanie zawodu i agencje rządowe ds. imigracji
 • Egzamin sprawdza w jakim stopniu kandydat opanował umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie: słuchania, mówienia, pisania i rozumienia tekstów pisanych
 • Egzamin nie zawiera części gramatycznej
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i pisanie: 2 godziny
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: do 15 minut

Business English Certificates – egzaminy z zakresu języka biznesu na poziomie B1, B2 i C1

Egzaminy te potwierdzają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa biznesowego. Szczególnie polecany osobom pragnącym odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych. Umożliwiają studiowanie po angielsku przedmiotów związanych z biznesem. Honorowane przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. Można je zdawać na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1.

Dokumenty do pobrania

Facebook