Języki i Poziomy wg Rady Europy

Poziomy nauczania

Poziomy nauczania w naszej szkole, zgodne są ze skalą CEFR – Europejski Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages) i pozwalają na sukcesywne podnoszenie umiejętności językowych naszych słuchaczy. Dzięki obowiązującemu w szkole, spójnemu systemowi nauczania, możesz kontynuować naukę z roku na rok, osiągając coraz wyższe poziomy zaawansowania językowego.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Switch The Language

    Facebook