Poziomy: Język Francuski

[columns]

[column layout=”two”]

W oparciu o swój wynik testu możesz zobaczyć do której grupy powinieneś/powinnaś się zapisać:

 • 0 – 15  punktów – A1    
 • 16 – 24 punktów – A1+ 
 • 25 – 34 punktów – A2 
 • 35 – 44  punktów – A2+    
 • 45 – 54 punktów – B1 
 • 55 – 60 punktów – B1+/B2 

[/column]
[column layout=”two”]

Opis poziomów:

[accordion style=”icons” align=”full”]

[pane title=”A1″ icon=”icon-ok”]

rozpoczynasz naukę języka od podstaw 
po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć i stosować bardzo proste wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne
 • przedstawić siebie i inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – możesz także odpowiedzieć na pytanie tego samego typu
 • porozumieć się z innymi w bardzo prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy

[/pane]

[pane title=”A1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć i stosować wyrażenia z języka dnia codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również budować bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – możesz także odpowiedzieć na pytanie tego samego typu
 • porozumieć się z innymi w prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy

[/pane]

[pane title=”A2+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupynajbliższe otoczenie, praca, szkoła)
 • porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat
 • opisać za pomocą prostych środków wyrazu swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie orazwypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami

[/pane]

[pane title=”B1″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy stosowane są wyrażenia ogólnie przyjęte, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące własnego projektu lub pomysłu

[/pane]

[pane title=”B1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy stosowane są wyrażenia ogólnie przyjęte, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące własnego projektu lub pomysłu
 • wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na znany temat, przedstawić własną opinię wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji

[/pane]

[pane title=”B2″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze aspekty zagadnień konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych lub w trakcie dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej lub toku studiów 
 • porozumieć się swobodnie i spontanicznie z rdzennym użytkownikiem języka – rozmowa wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony
 • wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, przedstawić własną opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”B2+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze aspekty zagadnień konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych lub w trakcie dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej lub toku studiów
 • porozumieć się swobodnie i spontanicznie z rdzennym użytkownikiem języka – rozmowa wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony
 • wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, przedstawić własną opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”C1″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty 
 • wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu codziennym, zawodowym lub w czasie studiów
 • budować jasne wypowiedzi na złożone tematy oraz wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji  i  spójności wypowiedzi
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”C1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty 
 • wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów
 • budować jasne wypowiedzi na złożone tematy oraz wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji  i  spójności wypowiedzi
 • wyrażać i uzasadniać swoje zdanie, wymieniać opinie oraz osiągać kompromis w trakcie wymiany argumentów

[/pane]

[pane title=”C2″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz 
 • odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny 
 • wypowiedzieć się  spontanicznie, a przy tym bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe nawet w bardzo złożonych wypowiedziach

[/pane]
[/accordion]
[/column]
[/columns]

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie komunikacji bezpośredniej (mówienie). Umówimy Cię na spotkanie z naszym metodykiem, który w trakcie kilkuminutowej rozmowy oceni tę sprawność językową.

Podczas spotkania z metodykiem, pomożemy Ci też dobrać odpowiedni profil kursu wpisujący się w Twoje aktualne potrzeby i oczekiwania (język dnia codziennego, biznesu, specjalistyczny, przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych i matury, konwersacje, etc.) oraz uzgodnimy najdogodniejszą dla Ciebie formułę nauki języka (lekcje indywidualne, zajęcia w małych grupach kursowych).

zespół newCOSMOPOLITAN

Leave a Reply

Switch The Language

  Facebook