Egzaminy

Oferowane przez nasze Centrum Egzaminacyjne egzaminy językowe Cambridge English są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie. Certyfikaty Cambridge English są obiektywnym i prestiżowym potwierdzeniem posiadanych umiejętności językowych.

Angielski dla Dzieci
Young Learners (YLE)

Young Learners (YLE)  – egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Egzaminy Young Learners sprawdzają znajomość języka angielskiego  uczniów szkoły podstawowej na trzech poziomach zaawansowania: Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers. Testy sprawdzają znajomość zarówno mówionego jak i pisanego języka angielskiego, monitorując jednocześnie postęp dziecka w nauce języka i zachęcając je do dalszej do pracy nad nim.

Sprawdź z dzieckiem, ile potrafi – odwiedź stronę dla rodziców, dowiedz się więcej o egzaminach dla dzieci i pobierz atrakcyjne materiały do wspólnej nauki z dzieckiem

Pre A1 Starters

Pierwszy z trzech egzaminów Young Learners, sprawdzający rozwój umiejętności językowych dziecka oraz jego swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. W prosty i przyjemny sposób sprawdza cztery podstawowe umiejętności. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • nazwać kolory po angielsku
 • odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie
 • napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie
Struktura egzaminu Pre A1 Starters:
 • Czytanie i pisanie: 20 minut
 • Słuchanie: 20 minut
 • Mówienie: 3-5 minut
Wynik egzaminu  Pre A1 Starters

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Zmiany w formule egzaminu YLE Starters 2018

A1 Movers

Movers to drugi z kolei egzamin Young Learners. Jest kolejnym krokiem w monitorowaniu poczynionych przez dziecko postępów w nauce języka angielskiego, sprawdzając jego umiejętności w obszarze czterech podstawowych umiejętności językowych. W tym swobodę posługiwania się angielskim w prostych sytuacjach dnia codziennego. Zachęca do dalszej nauki języka i wzmacnia pewność siebie. Jest też pierwszym poważnym sukcesem w życiu! Przystępują do niego najczęściej dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim
 • wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie
 • odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu
Struktura egzaminu A1 Movers
 • Czytanie i pisanie: 30 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 5-7 minut
Wynik egzaminu  A1 Movers

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Więcej informacji

Zmiany w formule egzaminu A1 Movers 2018

Egzamin  A2 Flyers

Egzamin A2 Flyers jest ostatnim, a zarazem najbardziej zaawansowanym, spośród trzech egzaminów Young Learners. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko znakomicie radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zwykle przystępują do niego dzieci w wieku 9-12 lat, które w szkole uczą się angielskiego jako drugiego języka od około 2-3 lat i mają za sobą około 250 godzin nauki.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami
 • napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku
 • zadawać pytania i używać czasu przeszłego
Struktura egzaminu A2 Flyers
 • Czytanie i pisanie: 40 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 7-9 minut

Więcej informacji

Zmiany w formule egzaminu A2 Flyers 2018

Angielski Ogólny
A2 Key (KET)

A2 Key (KET)

Egzamin ten jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczególnie polecany osobom uczącym się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich umiejętności lub wyjeżdżających do pracy za granicę. Wiecej informacji

Dostępna jest także wersja dla młodzieży szkolnej 12-16 lat ( A2 Key for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: A2 Key, jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej. Wiecej informacji

Informacje o egzaminie A2 Key 

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych

Struktura egzaminu:

 • Czytanie i pisanie: 60 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: 8 - 10 minut
Angielski Ogólny
B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary

Egzamin ten poświadcza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, w pracy, w nauce i podróży oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi. Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Stanowi pierwszy krok do egzaminu B2 First. Więcej informacji

Dostępna jest również wersja dla młodzieży 12-16 lat (B1 Preliminary for Schools). Struktura egzaminu jest taka sama jak w przypadku B1 Preliminary, jedynie zastosowane słownictwo oraz tematyka zadań są dostosowane do wieku kandydatów. Więcej informacji

Informacje o egzaminie B1 Preliminary

 • egzamin dla osób o poziomie zaawanswania B1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów użytkowych, artykułów czy prostych instrukcji i ogłoszeń publicznych oraz umiejętność wyrażania prostych opinii na tematy życia codziennego

Struktura egzaminu:  

 • Czytanie: 45 minut
 • Pisanie: 45 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: 12 minut
Angielski Ogólny
B2 First (FCE)

B2 First (FCE)

Egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym wyższym (B2). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Zwalnia z lektoratów na niektórych uczelniach. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Dostępna jest też wersja dla młodzieży 12-16 lat  (B2 First for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu B2 First , jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie B2 First 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 15 minut
 • Pisanie: 1 godzina 20 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 14 minut

Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

Angielski Ogólny
C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced

Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1). Potwierdza umiejętność interakcji w sytuacjach złożonych i podczas rozmów na specjalistyczne tematy. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Umożliwia podjęcie studiów na niektórych uczelniach zagranicznych. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Informacje o egzaminie  C1 Advanced 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 15 minut

Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

Angielski Ogólny
C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania (C2). Pokazuje, że potrafisz zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz i spontanicznie wypowiedzieć się niemal na każdy temat. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Rozpoznawany jest też przez większość uczelni zagranicznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie native-like i zwalnia z egzaminu wstępnego na te uczelnie. Honorowany jest przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. 

Więcej informacji

Informacje o egzaminie C2 Proficiency 
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy
 • egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania
 • egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów, egzamin sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 16 minut
Angielski Ogólny
International English Language Testing System (IELTS)

International English Language Testing System (IELTS) – egzamin na każdym poziomie zaawansowania w sferze nauki i migracji

Egzamin ten jest najpopularniejszym na świecie testem języka angielskiego w celach nauki i migracji. Jest to pierwszy krok do zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. IELTS jest uniwersalnym testem dostępnym na każdym poziomie zaawansowania. Stopień trudności egzaminu wzrasta i w zależności od poziomu sprawności językowej kandydata, zdaje się go z odpowiednią dla jego sprawności punktacją.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie:
 • Egzamin IELTS jest powszechnie uznawany w celach rekrutacyjnych przez instytucje edukacyjne, pracodawców, a także organizacje wydające zezwolenia na wykonywanie zawodu i agencje rządowe ds. imigracji
 • Egzamin sprawdza w jakim stopniu kandydat opanował umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie: słuchania, mówienia, pisania i rozumienia tekstów pisanych
 • Egzamin nie zawiera części gramatycznej
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i pisanie: 2 godziny
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: do 15 minut
Angielski Biznesowy
Business (BEC)

Business English Certificates – egzaminy z zakresu języka biznesu na poziomie B1, B2 i C1

Egzaminy te potwierdzają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa biznesowego. Szczególnie polecany osobom pragnącym odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych. Umożliwiają studiowanie po angielsku przedmiotów związanych z biznesem. Honorowane przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. Można je zdawać na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1.

Switch The Language

  Facebook