Sesja lato 2019

I. Egzamin, na który ma być dokonana rejestracja

II. Dane osobowe

III. Szczególne udogodnienia

IV. Faktura

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów Cambridge English organizowanych w Centrum Egzaminacyjnym newCOSMOPOLITAN PL 092, zwanym dalej Centrum Egzaminacyjnym i zgadzam się na warunki określone w przedmiotowym regulaminie. Ponadto wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Centrum Egzaminacyjne, podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych, w tym do ich przekazywania Cambridge Assessment English, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), dla potrzeb administracji egzaminów Cambridge English. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści oraz prawie do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na wykonanie mi zdjęcia przez Centrum Egzaminacyjne w dniu egzaminu (jeśli wymagane przez Cambridge Assessment English) oraz na umieszczenie tego zdjęcia na bezpiecznej stronie internetowej Cambridge Assessment English Results Verification, a także umożliwienia dostępu do tej strony osobom, którym dobrowolnie przekazałem indywidualne kody dostępu, w celu sprawdzenia i weryfikacji wyniku egzaminu przez te osoby. Ponadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie z Centrum Egzaminacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie, informacji dotyczących organizacji egzaminu. W przypadku rejestracji na egzamin za pośrednictwem Preparation Centre, uczelni, szkoły, firmy, czy instytucji współpracującej z Centrum Egzaminacyjnym, wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Egzaminacyjne przedstawicielowi tej instytucji, pełnej dokumentacji dotyczącej egzaminu, w tym wyniku egzaminu i certyfikatu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz Polski, Cambridge Assessment English i Centrum Egzaminacyjne zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznaczonych celach. Administratorem danych osobowych na terenie Wielkiej Brytanii jest: Cambridge Assessment English, 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, United Kingdom Administratorem danych osobowych na terenie Polski jest: newCOSMOPOLITAN Centrum Egzaminacyjne PL092, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, Polska W przypadku kandydata, który nie ma ukończonych osiemnastu lat, formularz może zostać podpisany jedynie przez jego rodzica lub jego opiekuna prawnego – proszę poniżej wpisać imię i nazwisko

Facebook