WYNIKI EGZAMINU I CERTYFIKATY

Prace egzaminacyjne są oceniane w Cambridge. Cambridge English nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym. Nie istnieje możliwość wglądu w prace egzaminacyjne, czy też uzyskania informacji na temat ilości otrzymanych punktów z poszczególnych części egzaminu.

Wyniki egzaminów (Statements of Results) w wersji tradycyjnej (paper based) dostępne są po ok. 7 tygodniach od daty zakończenia sesji. Wyniki egzaminów w wersji komputerowej dostępne są online już po 3 tygodniach od daty zakończenia sesji.

Wyniki egzaminów dostępne są na stronie internetowej Cambridge English Language Assessment. Adres strony, daty pojawienia się wyników egzaminów oraz indywidualne hasło dostępu do strony podane są w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).

Zgodnie z zaleceniami Cambridge English kandydaci indywidualni odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. Opiekun prawny osoby niepełnoletniej noszący inne nazwisko niż reprezentowana przez niego osoba, odbierając certyfikat powinien przedstawić dokument potwierdzający jego prawo do reprezentowania kandydata.

Kandydaci rejestrowani za pośrednictwem szkół i instytucji informowani są o terminie i sposobie odbioru certyfikatów przez osobę dokonującą ich rejestracji.

Wynik egzaminu przedstawiany jest za pomocą skali oceniania Cambridge English, która w szczegółowy sposób opisuje wynik kandydata z każdej z umiejętności językowej.

Szczegółowe informacje na temat oceniania znajdziesz tutaj:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/

Facebook