REJESTRACJA NA EGZAMIN

Aby zarejestrować się na egzamin możesz skorzystać z aplikacji rejestracja on-line, bądź pobrać z Centrum Egzaminacyjnego lub z naszej strony następujące dokumenty:

Aby zarejestrować się na egzamin należy wnieść opłatę egzaminacyjną:

 • gotówką w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego, Opole ul. Ozimska 48,
 • przelewem na rachunek Centrum Egzaminacyjnego newCOSMOPOLITAN PL092
  Opole ul. Ozimska 48: 21 1240 5178 1111 0010 5668 6312 (Bank Pekao S.A. O/Opole)
  W tytule przelewu należy umieścić następujący opis: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz nazwa egzaminu (np. Jan Kowalski FCE).

W terminie rejestracji należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez właściwą osobę formularz rejestracji indywidualnej (Entry Form) lub grupowej (Block Entry Form)
 • wypełniony i podpisany przez właściwą osobę formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb jego rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym newCOSMOPOLITAN (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. Ust. Nr 133 poz. 833) wraz ze zgodą na wykonanie obowiązkowego zdjęcia portretowego (w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
 • czytelną kopię dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty przelewem)

Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:

 • bezpośrednio do Centrum Egzaminacyjnego newCOSMOPOLITAN, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
 • przesyłką pocztową na adres jw., z dopiskiem „CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”.
  Przesyłka musi dotrzeć do Centrum Egzaminacyjnego do dnia zakończenia zapisów na daną sesję. W przypadku dostarczenia przesyłki po tym terminie rejestracja możliwa jest tylko na następną sesję.

Wszystkie ww. warunki tj. wpłata i terminowe dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej i podpisanych przez właściwą osobę muszą być spełnione łącznie.

UWAGA! Sam fakt dokonania wpłaty gotówką lub na konto nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Sam fakt dostarczenia formularza rejestracji bez dowodu wpłaty, nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Nie dostarczenie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, brak dostarczenia formularza zgody na wykonanie zdjęcia będzie skutkował brakiem rejestracji na egzamin.

Facebook