PREPARATION CENTRE

Już od wielu lat, w ramach kursów organizowanych przez Centrum Języków Obcych newCosmopolitan, przygotowujemy naszych słuchaczy do egzaminów Cambridge English.

Dzieci oraz młodzież gimnazjalna uczestnicząc w naszych kursach standardowych nabywają umiejętności pozwalające im na wzięcie udziału w egzaminach YLE, KET i PET. Natomiast licealiści, studenci oraz osoby dorosłe mają możliwość przygotować się do egzaminów FCE, CAE, CPE oraz egzaminów BEC w ramach naszych kursów egzaminacyjnych. Mamy także coś dla osób, które chciałyby tylko zapoznać się ze strukturą danego egzaminu. W naszej ofercie znajdą Państwo trzymiesięczny kurs, na którym przećwiczyć można wszystkie typy zadań pojawiających się na egzaminach Cambridge English. Natomiast  słuchaczom, którzy chcieliby przygotować się do wybranego przez siebie egzaminu w swoim własnym tempie oferujemy zajęcia indywidualne.

Program nauczania wszystkich kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English obejmuje zagadnienia gramatyczne i słownictwo adekwatne do poziomu zaawansowania oraz wieku słuchaczy. Dużą wagę przykładamy do tego, aby uczestnicy naszych kursów poznali techniki zdawania egzaminu i nauczyli się jak skutecznie rozwiązywać poszczególne typy zadań. Słuchacze ćwiczą rozwiązywanie testów, oswajają się z materiałami audio, poznają zasady pisania wypracowań, a także doskonalą swobodę wypowiedzi ustnych.

Jednym z elementów przygotowań do egzaminów Cambridge English jest również uczestnictwo w egzaminie próbnym.

Wszystkie nasze kursy prowadzą doświadczeni lektorzy, wśród których są równieżegzaminatorzy Cambridge English Language Assessment. Dzięki temu nasi słuchacze mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminu, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im  podczas jego trwania.

Skuteczność organizowanych przez nas kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English w różnych grupach wiekowych najlepiej pokazuje wysoki odsetek osób zdających egzaminy z wysokimi ocenami.

UWAGA! Zapisanie się na kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge English nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin zewnętrzny. Ceny kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English nie obejmują opłaty za egzamin próbny i egzamin zewnętrzny.

Facebook