Poziomy: Język Niemiecki Dorośli

[columns]

[column layout=”two”]

W oparciu o swój wynik testu możesz zobaczyć do której grupy powinieneś/powinnaś się zapisać:

 • 1 – 15  punktów – A1    
 • 16 – 20 punktów – A1+ 
 • 21 – 30 punktów – A2 
 • 31 – 40 punktów – A2+ 
 • 41 – 50 punktów – B1
 • 51 – 60 punktów – B1 + 

[/column]
[column layout=”two”]

Opis poziomów:

[accordion style=”icons” align=”full”]

[pane title=”A1″ icon=”icon-ok”]

rozpoczynasz naukę języka od podstaw 
po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć i stosować bardzo proste wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne
 • przedstawić siebie i inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – możesz także odpowiedzieć na pytanie tego samego typu
 • porozumieć się z innymi w bardzo prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy

[/pane]

[pane title=”A1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć i stosować wyrażenia z języka dnia codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również budować bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – możesz także odpowiedzieć na pytanie tego samego typu
 • porozumieć się z innymi w prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy

[/pane]

[pane title=”A2+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupynajbliższe otoczenie, praca, szkoła)
 • porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat
 • opisać za pomocą prostych środków wyrazu swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie orazwypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami

[/pane]

[pane title=”B1″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy stosowane są wyrażenia ogólnie przyjęte, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące własnego projektu lub pomysłu

[/pane]

[pane title=”B1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy stosowane są wyrażenia ogólnie przyjęte, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące własnego projektu lub pomysłu
 • wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na znany temat, przedstawić własną opinię wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji

[/pane]

[pane title=”B2″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze aspekty zagadnień konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych lub w trakcie dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej lub toku studiów 
 • porozumieć się swobodnie i spontanicznie z rdzennym użytkownikiem języka – rozmowa wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony
 • wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, przedstawić własną opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”B2+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć zasadnicze aspekty zagadnień konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych lub w trakcie dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej lub toku studiów
 • porozumieć się swobodnie i spontanicznie z rdzennym użytkownikiem języka – rozmowa wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony
 • wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, przedstawić własną opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów/opcji
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”C1″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty 
 • wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu codziennym, zawodowym lub w czasie studiów
 • budować jasne wypowiedzi na złożone tematy oraz wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji  i  spójności wypowiedzi
 • brać aktywny udział w dyskusjach również na mniej znane tematy

[/pane]

[pane title=”C1+” icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty 
 • wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów
 • budować jasne wypowiedzi na złożone tematy oraz wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji  i  spójności wypowiedzi
 • wyrażać i uzasadniać swoje zdanie, wymieniać opinie oraz osiągać kompromis w trakcie wymiany argumentów

[/pane]

[pane title=”C2″ icon=”icon-ok”]

po ukończeniu kursu na tym poziomie będziesz umiał/a:

 • zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz 
 • odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny 
 • wypowiedzieć się  spontanicznie, a przy tym bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe nawet w bardzo złożonych wypowiedziach

[/pane]
[/accordion]
[/column]
[/columns]

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie komunikacji bezpośredniej (mówienie). Umówimy Cię na spotkanie z naszym metodykiem, który w trakcie kilkuminutowej rozmowy oceni tę sprawność językową.

Podczas spotkania z metodykiem, pomożemy Ci też dobrać odpowiedni profil kursu wpisujący się w Twoje aktualne potrzeby i oczekiwania (język dnia codziennego, biznesu, specjalistyczny, przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych i matury, konwersacje, etc.) oraz uzgodnimy najdogodniejszą dla Ciebie formułę nauki języka (lekcje indywidualne, zajęcia w małych grupach kursowych).

zespół newCOSMOPOLITAN

Disdain a struggling thriftiness, the numbers of students lining up to garner their Masters in Commerce Brass MBA continue high-pitched buy a college essay Chip modern aspects of the serving and chip whether or not they are helpful to you. Do students do swell in their courses? Are students alarmed of winning hard courses? Are students well-rounded with extramarital activities? Many students may trust to takings leading roles in multiple organizations, but are unable to due to time constraints.

Leave a Reply

Switch The Language

  Facebook