Poziomy: Język japoński

[columns]

[column layout=”two”]

W oparciu o swój wynik testu możesz zobaczyć do której grupy powinieneś/powinnaś się zapisać:

  • 1 – 15  punktów – N5a   
  • 16 – 30 punktów – N5b
  • 31 – 36 punktów – N4a  
[/column]

[column layout=”two”]
[/column]

[/columns]

 

Kompetencje wymagane na poszczególne poziomy:

[accordion style=”icons” align=”50%”]

[pane title=”N1″ icon=”icon-ok”]

[columns]

[column layout=”two”]
Czytanie

Uczeń jest w stanie przeczytać teksty złożone logicznie/abstrakcyjne na różne tematy, takie jak: noty od edytora czy eseje i zrozumieć zarówno ich treść, jak i strukturę. Jest w stanie przeczytać skomplikowane teksty na różne tematy i zrozumieć zarówno narrację, jak i intencje autora.
[/column]

[column layout=”two”]

Pisanie

Uczeń rozumie materiały ustne, takie jak złożona rozmowa, wiadomości, wykłady – mówione z naturalną prędkością i zaprezentowane w różnych sytuacjach. Jest w stanie zrozumieć szczegóły zaprezentowanych materiałów, takie jak relacje między ludźmi, logiczną strukturę tekstu oraz jego główne zagadnienia.
 [/column]

[/columns]

[/pane]

[pane title=”N2″ icon=”icon-ok”]

[columns]

[column layout=”two”]
Czytanie

Uczeń jest w stanie przeczytać jasno napisane teksty na różne tematy, takie jak artykuły w gazetach i czasopismach czy proste eseje, oraz zrozumieć ich treść. Jest w stanie przeczytać tekst na ogólny temat, nadążyć za narracją i zrozumieć intencje autora.
[/column]

[column layout=”two”]

Pisanie

Uczeń jest w stanie zrozumieć materiały ustne, takie jak rozmowy czy wiadomości, mówione z prawie naturalną prędkością, zaprezentowane w różnych sytuacjach. Jest w stanie zrozumieć kluczowe pojęcia oraz relacje ludzi włączonych w rozmowę.
 [/column]

[/columns]

[/pane]

[pane title=”N3″ icon=”icon-ok”]

[columns]

[column layout=”two”]
Czytanie

Uczeń rozumie pisane materiały na specyficzne tematy dotyczące codziennego życia. Potrafi zrozumieć przekazy skrócone, takie jak np. nagłówki gazet. Jest w stanie przeczytać trudniejsze teksty napotykane w życiu codziennym i zrozumieć ich główne zagadnienia pod warunkiem, że zostanie wyposażony w alternatywne wyrażenia, które go w tym wspomogą.
[/column]

[column layout=”two”]

Pisanie

Uczeń jest w stanie na bieżąco rozumieć konwersację w prawie naturalnej szybkości oraz relacje między ludźmi, którzy rozmawiają.
 [/column]

[/columns]

[/pane]

[pane title=”N4″ icon=”icon-ok”]

[columns]

[column layout=”two”]
Czytanie

Uczeń potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi na codzienne tematy z użyciem podstawowego słownictwa i znaków.
[/column]

[column layout=”two”]

Pisanie

Uczeń jest w stanie zrozumieć konwersacje na codzienne tematy pod warunkiem, że są prowadzone wolno.
 [/column]

[/columns]

[/pane]

[pane title=”N5″ icon=”icon-ok”]

[columns]

[column layout=”two”]
Czytanie

Uczeń potrafi przeczytać i zrozumieć typowe wyrażenia oraz zdania zapisane hiraganą, katakaną oraz podstawowymi znakami.
[/column]

[column layout=”two”]

Pisanie

Uczeńpotrafi zrozumieć rozmowę na tematy z codziennego życia oraz na temat szkoły, jest w stanie wyłowić kluczowe informacje z krótkich, wolnych rozmów.
 [/column]

[/columns]

[/pane]
[/accordion]

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie komunikacji bezpośredniej (mówienie). Umówimy Cię na spotkanie z naszym metodykiem, który w trakcie kilkuminutowej rozmowy oceni tę sprawność językową.

Podczas spotkania z metodykiem, pomożemy Ci też dobrać odpowiedni profil kursu wpisujący się w Twoje aktualne potrzeby i oczekiwania (język dnia codziennego, biznesu, specjalistyczny, przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych i matury, konwersacje, etc.) oraz uzgodnimy najdogodniejszą dla Ciebie formułę nauki języka (lekcje indywidualne, zajęcia w małych grupach kursowych).

zespół newCOSMOPOLITAN

Leave a Reply

Switch The Language

    Facebook