Jak rozwijać zdolność dzieci

Partner: Racoongo
Partner: Ekassa

Każde dziecko rodzi się z naturalną potrzebą poznawania świata i chęcią uczenia się. Od początku swojej edukacji wykorzystuje wszystkie zmysły – dotyk, smak, węch, wzrok i słuch – by lepiej zrozumieć najbliższe otoczenie. Poznaje świat poprzez obserwację, słuchanie, naśladowanie, badanie i działanie. Sprawdza to, co je otacza, zbiera doświadczenia, analizuje je i zapamiętuje. Zadaniem rodzica, opiekuna i nauczyciela jest umiejętne wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez podsuwanie mu właściwych zabawek i dbałość o to, by nie zniechęciło się do dalszej nauki.

Wszyscy wiemy, że dzieci nie potrafią dłużej usiedzieć w jednym miejscu – biegają, oglądają, zaglądają w różne miejsca, coś otwierają, po chwili zamykają… Niechętnie reagują na prośby typu: usiądź, nie przeszkadzaj, nie dotykaj. A przecież one w ten sposób chcą coś odkryć, zrozumieć. Kierując się własną ciekawością i aktywnością, po prostu próbują poznać otaczający je świat!

W momencie kiedy dziecko idzie do szkoły – jego naturalna aktywność i ciekawość jest ukierunkowana przez nauczyciela. Dba on nie tylko o rozwój intelektualny i przekazywanie nowej wiedzy, ale także zachęca do ćwiczenia umiejętności koncentracji, myślenia i zapamiętywania. Ważne jest, by proces ten uwzględniał również możliwości psychomotoryczne dzieci tzn. ich naturalną ruchliwość. Nauczanie bowiem jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy pozwala na rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

A jak to jest w przypadku nauki języków obcych? Dokładnie tak samo!

Podczas zajęć wykorzystuje się naturalne predyspozycje dziecka, jego ciekawość, aktywność, chęć poznania oraz potrzebę komunikacji. Ruch, mimikę i gesty łączy się z wypowiadanymi kwestiami, a słowo mówione – z jednoczesnym wykonywaniem czynności. W każdą lekcję wplecione są różnego rodzaju gry i zabawy, elementy ruchu, taniec i inscenizacje. Takie lekcje sprawiają dzieciom ogromną frajdę, ale przede wszystkim są skuteczniejsze. Szybciej przyswajają one nowe słówka śpiewając angielską piosenkę, niż je „wkuwając”. Istotnym elementem skuteczności nauczania jest także tworzenie odpowiedniej aury wokół dziecka. Atmosfera akceptacji i sukcesu, szanowanie indywidualnego tempa pracy dziecka, zachęcanie do aktywności, docenianie i nagradzanie jego wysiłku, buduje

Leave a Reply

Switch The Language

    Facebook