Egzaminy

Oferowane przez nas egzaminy językowe Cambridge English są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie. Certyfikaty Cambridge English są obiektywnym i prestiżowym potwierdzeniem posiadanych umiejętności językowych.

no-repeat;center top;;

auto

default

Angielski dla Dzieci – Young Learners English (YLE):

Cambridge English: Young Learners English (YLE) 
– egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Egzaminy Young Learners English (YLE) sprawdzają znajomość języka angielskiego  uczniów szkoły podstawowej na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers. Testy sprawdzają znajomość zarówno mówionego jak i pisanego języka angielskiego, monitorując jednocześnie postęp dziecka w nauce języka i zachęcając je do dalszej do pracy nad nim.

Sprawdź z dzieckiem, ile potrafi – odwiedź stronę dla rodziców, dowiedz się więcej o egzaminach dla dzieci i pobierz atrakcyjne materiały do wspólnej nauki z dzieckiem

Cambridge English: Starters – poziom poniżej A1

Pierwszy z trzech egzaminów YLE, sprawdzający rozwój umiejętności językowych dziecka oraz jego swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. W prosty i przyjemny sposób sprawdza cztery podstawowe umiejętności. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • nazwać kolory po angielsku
 • odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie
 • napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie
Struktura egzaminu Cambridge English: Starters:
 • Czytanie i pisanie: 20 minut
 • Słuchanie: 20 minut
 • Mówienie: 3-5 minut
Wynik egzaminu Cambridge English: Starters

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Dokumenty do pobrania:
Cambridge English: Movers – poziom A1

Movers to drugi z kolei egzamin YLE. Jest kolejnym krokiem w monitorowaniu poczynionych przez dziecko postępów w nauce języka angielskiego, sprawdzając jego umiejętności w obszarze czterech podstawowych umiejętności językowych. W tym swobodę posługiwania się angielskim w prostych sytuacjach dnia codziennego. Zachęca do dalszej nauki języka i wzmacnia pewność siebie. Jest też pierwszym poważnym sukcesem w życiu! Przystępują do niego najczęściej dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim
 • wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie
 • odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu
Struktura egzaminu Cambridge English: Movers
 • Czytanie i pisanie: 30 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 5-7 minut
Wynik egzaminu Cambridge English: Movers

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania:
Egzamin Cambridge English: Flyers – poziom A2

Egzamin Flyers jest ostatnim, a zarazem najbardziej zaawansowanym, spośród trzech egzaminów YLE. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko znakomicie radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zwykle przystępują do niego dzieci w wieku 9-12 lat, które w szkole uczą się angielskiego jako drugiego języka od około 2-3 lat i mają za sobą około 250 godzin nauki.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:
 • wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami
 • napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku
 • zadawać pytania i używać czasu przeszłego
Struktura egzaminu Cambridge English: Flyers:
 • Czytanie i pisanie: 40 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 7-9 minut

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania:

Angielski Ogólny – Cambridge English: Key (KET):

Cambridge English: Key (KET)
– egzamin na poziomie A2 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin ten jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczególnie polecany osobom uczącym się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich umiejętności lub wyjeżdżających do pracy za granicę.

Dostępna jest także wersja dla młodzieży szkolnej 12-16 lat (Key for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: Key (KET), jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Cambridge English: Key

Wiecej informacji

Cambridge English: Key for Schools

Wiecej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: Key (KET)
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: do 10 minut
Dokumenty do pobrania:

Angielski Ogólny – Cambridge English: Preliminary (PET):

Cambridge English: Preliminary (PET)
egzamin na poziomie ponadpodstawowym B1 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin ten poświadcza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, w pracy, w nauce i podróży oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi. Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Stanowi pierwszy krok do egzaminu FCE. Więcej informacji

Dostępna jest również wersja dla młodzieży 12-16 lat (Preliminary for Schools). Struktura egzaminu jest taka sama jak w przypadku Cambridge English: Preliminary, jedynie zastosowane słownictwo oraz tematyka zadań są dostosowane do wieku kandydatów. Więcej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: Preliminary

 • egzamin dla osób o poziomie zaawanswania B1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów użytkowych, artykułów czy prostych instrukcji i ogłoszeń publicznych oraz umiejętność wyrażania prostych opinii na tematy życia codziennego

Struktura egzaminu:

 • Pisanie i czytanie: 1 godzina 10 minut
 • Słuchanie: około 36 minut
 • Mówienie: 10-12 minut
Dokumenty do pobrania

Angielski Ogólny – Cambridge English: First (FCE):

Cambridge English: First (FCE)
– egzamin na poziomie B2 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym wyższym (B2). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Zwalnia z lektoratów na niektórych uczelniach. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Dostępna jest też wersja dla młodzieży 12-16 lat  (First for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: First (FCE), jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: First (FCE)
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 15 minut
 • Pisanie: 1 godzina 20 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 14 minut
Dokumenty do pobrania

Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

Angielski Ogólny – Cambridge English: Advanced (CAE):

Cambridge English: Advanced (CAE)
– egzamin na poziomie C1 dla młodzieży i dorosłych

Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1). Potwierdza umiejętność interakcji w sytuacjach złożonych i podczas rozmów na specjalistyczne tematy. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Umożliwia podjęcie studiów na niektórych uczelniach zagranicznych. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Informacje o egzaminie  Cambridge English: Advanced (CAE)
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 15 minut
 Dokumenty do pobrania

Świat jest ciekawszy z Cambridge English – sprawdź dlaczego i skorzystaj z dodatkowych materiałów do samodzielnej nauki online

Angielski Ogólny – Cambridge English: Proficiency (CPE):

Cambridge English: Proficiency (CPE)
– egzamin na poziomie C2 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania (C2). Pokazuje, że potrafisz zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz i spontanicznie wypowiedzieć się niemal na każdy temat. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Rozpoznawany jest też przez większość uczelni zagranicznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie native-like i zwalnia z egzaminu wstępnego na te uczelnie. Honorowany jest przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy
 • egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania
 • egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów, egzamin sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 16 minut
Dokumenty do pobrania

Angielski Ogólny – International English Language Testing System (IELTS):

International English Language Testing System (IELTS)
– egzamin na każdym poziomie zaawansowania w sferze nauki i migracji

Egzamin ten jest najpopularniejszym na świecie testem języka angielskiego w celach nauki i migracji. Jest to pierwszy krok do zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. IELTS jest uniwersalnym testem dostępnym na każdym poziomie zaawansowania. Stopień trudności egzaminu wzrasta i w zależności od poziomu sprawności językowej kandydata, zdaje się go z odpowiednią dla jego sprawności punktacją.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie:
 • Egzamin IELTS jest powszechnie uznawany w celach rekrutacyjnych przez instytucje edukacyjne, pracodawców, a także organizacje wydające zezwolenia na wykonywanie zawodu i agencje rządowe ds. imigracji
 • Egzamin sprawdza w jakim stopniu kandydat opanował umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie: słuchania, mówienia, pisania i rozumienia tekstów pisanych
 • Egzamin nie zawiera części gramatycznej
Struktura egzaminu:
 • Czytanie i pisanie: 2 godziny
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: do 15 minut

Angielski Biznesowy – Cambridge English: Business (BEC):

Business English Certificates (BEC)
– egzaminy z zakresu języka biznesu na poziomie B1, B2 i C1dla studentów i dorosłych

Egzaminy te potwierdzają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa biznesowego. Szczególnie polecaney osobom pragnącym odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych. Umożliwiają studiowanie po angielsku przedmiotów związanych z biznesem. Honorowane przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. Można je zdawać na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1.

 • Cambridge English: Business Preliminary, dla osób o poziomie zaawansowania B1.
  Więcej informacji
Dokumenty do pobrania

Angielski Ogólny – Business Language Testing Service (BULATS):

BULATS (The Business Language Testing Service)
– egzamin językowy na każdym poziomie zaawansowania

Egzamin BULATS ocenia umiejętności językowe w miejscu pracy. Na całym świecie wykorzystywany jest w rekrutacji w biznesie i przemyśle, ale także jako test kwalifikacyjny na kursy językowe o profilu biznesowym oraz do oceny skuteczności kursów i szkoleń językowych o takim profilu. BULATS jest testem odpowiednim dla każdego, kto używa języka obcego w miejscu pracy. Został opracowany z uwzględnieniem szerokich potrzeb ludzi czynnych zawodowo jednakże nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Jest zatem idealnym narzędziem dla studentów, którzy będą potrzebowali znajomości języka „na potrzeby rynku pracy” dopiero w przyszłości.

Struktura egzaminu:
 • Pisanie: 45 minut
 • Słuchanie: 50 minut
 • Czytanie i wiedza językowa: 60 minut
 • Mówienie: do 15 minut

Więcej informacji

Angielski dla Nauczycieli – Teaching Knowledge Test (TKT):

Teaching Knowledge Test (TKT) 

Zaliczenie egzaminu Teaching Knowledge Test (TKT) umożliwia uczenie zarówno dzieci w wieku szkolnym jak i dorosłych nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Egzamin TKT pomaga nabrać pewności siebie w zawodzie nauczyciela i otwiera nowe, lepsze możliwości zawodowe. Egzamin ten podnosi Twoje kwalifikacje i zwiększa szanse na zdobycie wymarzonej pracy – honorowany jest na całym świecie. Przyda się zarówno świeżo upieczonym nauczycielom, którzy chcą wzmocnić swoją zawodową pewność siebie i umiejętności, jak i doświadczonym pedagogom, pragnącym specjalizować się w konkretnej dziedzinie lub uczącym języka angielskiego po raz pierwszy.

Więcej informacji

Struktura egzaminu:

Egzamin TKT składa się z trzech modułów podstawowych, z modułu praktycznego oraz trzech modułów specjalistycznych. Można przystąpić do jednego lub do kombinacji kilku modułów TKT

Moduły podstawowe:
 • TKT Module 1: Background to language teaching
 • TKT Module 2: Planning for language teaching
 • TKT Module 3: Classroom management
 • TKT: Practical
Moduły specjalistyczne:
 • TKT Knowledge about language (KL)
 • TKT Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • TKT Young Learners (YL)

Każdy z modułów trwa 1 godzinę i 20 minut, moduł praktyczny polega na obserwowaniu przez egzaminatora Cambridge English zajęć prowadzonych przez ciebie w Twojej klasie lub w ramach praktyk (jeżeli jeszcze nie uczysz)

Wynik egzaminu 

Wynik egzaminu otrzymasz już po około 2 tygodniach od daty testu. W TKT nie ma rozróżnienia na oceny typu „zdany” – „niezdany”. Twój wynik opisany jest na skali wyników (tzw. band scores). Najniższym wynikiem jest Band 1, wskazujący, że posiadasz ograniczoną wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Band 4 jest najwyższy wynikiem i pokazuje, że masz obszerną wiedzę na dany temat.

Dokumenty do pobrania:

vertical

Switch The Language

  Facebook