Angielski Ogólny – International English Language Testing System (IELTS)

International English Language Testing System (IELTS) – egzamin na każdym poziomie zaawansowania w sferze nauki i migracji

Egzamin ten jest najpopularniejszym na świecie testem języka angielskiego w celach nauki i migracji. Jest to pierwszy krok do zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. IELTS jest uniwersalnym testem dostępnym na każdym poziomie zaawansowania. Stopień trudności egzaminu wzrasta i w zależności od poziomu sprawności językowej kandydata, zdaje się go z odpowiednią dla jego sprawności punktacją.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie:

  • Egzamin IELTS jest powszechnie uznawany w celach rekrutacyjnych przez instytucje edukacyjne, pracodawców, a także organizacje wydające zezwolenia na wykonywanie zawodu i agencje rządowe ds. imigracji
  • Egzamin sprawdza w jakim stopniu kandydat opanował umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie: słuchania, mówienia, pisania i rozumienia tekstów pisanych
  • Egzamin nie zawiera części gramatycznej

Struktura egzaminu:

  • Czytanie i pisanie: 2 godziny
  • Słuchanie: 40 minut
  • Mówienie: do 15 minut

Facebook