Angielski dla Nauczycieli – Teaching Knowledge Test (TKT)

Teaching Knowledge Test (TKT) 

Zaliczenie egzaminu Teaching Knowledge Test (TKT) umożliwia uczenie zarówno dzieci w wieku szkolnym jak i dorosłych nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Egzamin TKT pomaga nabrać pewności siebie w zawodzie nauczyciela i otwiera nowe, lepsze możliwości zawodowe. Egzamin ten podnosi Twoje kwalifikacje i zwiększa szanse na zdobycie wymarzonej pracy – honorowany jest na całym świecie. Przyda się zarówno świeżo upieczonym nauczycielom, którzy chcą wzmocnić swoją zawodową pewność siebie i umiejętności, jak i doświadczonym pedagogom, pragnącym specjalizować się w konkretnej dziedzinie lub uczącym języka angielskiego po raz pierwszy.

Więcej informacji

Struktura egzaminu:

Egzamin TKT składa się z trzech modułów podstawowych, z modułu praktycznego oraz trzech modułów specjalistycznych. Można przystąpić do jednego lub do kombinacji kilku modułów TKT

Moduły podstawowe:

  • TKT Module 1: Background to language teaching
  • TKT Module 2: Planning for language teaching
  • TKT Module 3: Classroom management
  • TKT: Practical

Moduły specjalistyczne:

  • TKT Knowledge about language (KL)
  • TKT Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  • TKT Young Learners (YL)

Każdy z modułów trwa 1 godzinę i 20 minut, moduł praktyczny polega na obserwowaniu przez egzaminatora Cambridge English zajęć prowadzonych przez ciebie w Twojej klasie lub w ramach praktyk (jeżeli jeszcze nie uczysz)

Wynik egzaminu 

Wynik egzaminu otrzymasz już po około 2 tygodniach od daty testu. W TKT nie ma rozróżnienia na oceny typu „zdany” – „niezdany”. Twój wynik opisany jest na skali wyników (tzw. band scores). Najniższym wynikiem jest Band 1, wskazujący, że posiadasz ograniczoną wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Band 4 jest najwyższy wynikiem i pokazuje, że masz obszerną wiedzę na dany temat.

Dokumenty do pobrania:

Facebook