Angielski dla Ekonomistów – Cambridge English: Financial (ICFE)

International Certificate in Financial English (ICFE) sprawdza znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości na poziomie zaawansowanym. Ocenie podlega też umiejętność stosowania struktur gramatycznych.

  • potwierdza umiejętność komunikowania się w kontekstach ekonomicznych,
  • adresowany przede wszystkim do osób zawodowo związanych z ekonomią oraz studentów tego kierunku i pokrewnych,
  • rozpoznawany w środowisku międzynarodowym jako formalny certyfikat potwierdzający kompetencje posiadacza.

Więcej informacji

Facebook