PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Już od wielu lat Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN, w ramach organizowanych przez centrum kursów, przygotowuje swoich słuchaczy do egzaminów Cambridge English.

Dzieci i młodzież gimnazjalna uczestnicząc w naszych kursach standardowych, podczas zajęć szykowane są jednocześnie do egzaminów YLE, KET i PET. Natomiast licealiści, studenci i osoby dorosłe pragnące przygotować się do egzaminów FCE, CAE, CPE, czy BEC zapisują się na kursy egzaminacyjne.

Programy nauczania wszystkich kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo adekwatnie do poziomu zaawansowania i wieku słuchaczy. W trakcie zajęć słuchacze systematycznie rozwijają ponadto wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim.

Dużą uwagę przykładamy do tego, żeby nasi słuchacze poznali techniki zdawania egzaminu i nauczyli się jak skutecznie rozwiązywać poszczególne typy zadań egzaminacyjnych występujących w różnych ich częściach (pisemna i ustna). Słuchacze ćwiczą z nami rozwiązywanie testów, oswajają się z materiałami audio, poznają zasady pisania wypracowań, doskonalą swobodę wypowiedzi ustnych.

Jednym z elementów przygotowań do egzaminów Cambridge English jest także uczestnictwo w egzaminie próbnym.

Wszystkie nasze kursy prowadzą doświadczeni lektorzy, wśród których są również egzaminatorzy Cambridge English Language Assessment. Dzięki temu nasi słuchacze mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminu, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im podczas jego trwania.

Słuchaczom, którzy chcieliby przygotować się do wybranego przez siebie egzaminu w swoim indywidualnym tempie oferujemy  zajęcia indywidualne.

Skuteczność organizowanych przez nas kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English w różnych grupach wiekowych najlepiej pokazuje wysoki odsetek osób zdających egzaminy z wysokimi ocenami.

UWAGA! Zapisanie się na kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge English nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin zewnętrzny. Ceny kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English nie obejmują opłaty za egzamin próbny i egzamin zewnętrzny.

 

Egzaminy próbne

Kandydatom, którzy czują się już odpowiednio przygotowani do wybranego przez siebie egzaminu Cambridge English, proponujemy uczestnictwo w egzaminie próbnym tzw. Mock Exam organizowanym przez Centrum Języków Obcych newCOSMOPOLITAN na kilka miesięcy przed docelowym egzaminem zewnętrznym.

Egzaminy próbne przeprowadzane są ściśle według regulaminu prawdziwych egzaminów Cambridge English, dzięki czemu możemy sprawdzić czy jesteśmy już gotowi do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Pozwalają też przećwiczyć w praktyce techniki egzaminacyjne. Wraz z wynikami egzaminu próbnego otrzymujemy także informację o naszych mocnych stronach oraz wskazówki dotyczące elementów, nad którymi należałoby jeszcze popracować, żeby zaliczyć je na najwyższą ocenę.

Egzaminy próbne organizujemy zarówno dla uczestników naszych kursów jak i osób nie będących naszymi słuchaczami. Terminy egzaminów próbnych i opłaty za uczestnictwo w tych egzaminach dostępne są w naszym centrum.

Uczestnictwo w egzaminie próbnym możliwe jest po wcześniejszej rejestracji w naszym centrum i wniesieniu opłaty.

Facebook